هیل شید

آناناس کمپوتی خشک

74,000 تومان352,000 تومان

پرتقال خشک

25,000 تومان105,000 تومان

پک کوکی ورزشکار

140,000 تومان

چیپس آلو شابلون خشک

40,000 تومان174,000 تومان

چیپس توت‌فرنگی خشک

82,000 تومان393,000 تومان

چیپس سیب خشک

45,000 تومان116,000 تومان

چیپس گلابی خشک

34,000 تومان153,000 تومان

چیپس موز خشک

81,000 تومان386,000 تومان

چیپس نارگیل خشک

49,000 تومان225,000 تومان

چیپس هلو خشک

47,000 تومان217,000 تومان

حبه آلو خشک

18,000 تومان71,000 تومان

حبه زردآلو خشک

19,000 تومان75,000 تومان

حبه سیب خشک

18,000 تومان71,000 تومان

حبه سیب موز خشک

20,000 تومان82,000 تومان

حبه هلو خشک

19,000 تومان75,000 تومان

خرمالو خشک

28,000 تومان123,000 تومان