انواع دانه قهوه

انواع قهوه – آنچه باید درباره انواع قهوه دانست.

قهوه هنری است که زیبایی آن کمتر از موسیقی نیست. از زمان های بسیار قدیم، انواع قهوه تأثیر شادی آور خود را در روح می داند ، از داستان چوپان "کالدی" شروع می شود ، که گفته می شود بعد از خوردن مقداری از گوسفندها متوجه رقصیدن بزهایش شده است دانه های قهوه ، و اکنون ، قرن ها بعد ، پروژه های بزرگی بر اساس نوشیدنی قهوه افتتاح شده اند. قهوه به مرور زمان به انواع بی شماری تقسیم شده است ، و به حدی رسیده است که نمی توانیم بین آنها تمایزی قائل شویم و برخی از ما نوشیدنی را ترجیح می دهیم و بدون اینکه از مقدار آن و حتی چگونگی آسیب رساندن به آن ، دائماً آن را بخواهیم ، با روش های مختلف تهیه آن ، برای اینکه بتوانید منو را...

ادامه مطلب