انبه خشک و تازه و آب انبه

انبه و روشی ساده برای خشک کردن آن

تعداد انبه ای که خریداری می کنید کاملاً سلیقه ای است اما باید توجه داشت که بعد از خشک شدن انبه از حجم آن کم شده و چیپس انبه ی شما کمتر ...

ادامه مطلب