ملس

آلبالو خشک

21,000 تومان86,000 تومان

پرتقال خشک

27,000 تومان116,000 تومان

چیپس توت‌فرنگی خشک

88,000 تومان423,000 تومان

مخلوط میوه خشک کیوبی

50,000 تومان78,000 تومان