گرمی

آناناس کمپوتی خشک

74,000 تومان352,000 تومان

چیپس سیب خشک

45,000 تومان116,000 تومان

خرمالو خشک

28,000 تومان123,000 تومان

لیمو سنگی خشک

25,000 تومان108,000 تومان