میوه خشک

کیوی خشک حبه ای

25,000 تومان73,000 تومان

لیمو سنگی خشک

25,000 تومان108,000 تومان

مخلوط میوه خشک پائیزی

118,000 تومان161,000 تومان

مخلوط میوه خشک کیوبی

50,000 تومان78,000 تومان