تری

چیپس آلو شابلون خشک

40,000 تومان174,000 تومان

چیپس توت‌فرنگی خشک

82,000 تومان393,000 تومان

چیپس سیب خشک

45,000 تومان116,000 تومان

چیپس هلو خشک

47,000 تومان217,000 تومان

حبه سیب خشک

18,000 تومان71,000 تومان

خرمالو خشک

28,000 تومان123,000 تومان