تری

چیپس آلو شابلون خشک

40,000 تومان206,000 تومان

چیپس توت‌فرنگی خشک

88,000 تومان423,000 تومان

چیپس سیب خشک

51,000 تومان131,000 تومان

چیپس هلو خشک

48,000 تومان221,000 تومان

حبه سیب خشک

27,000 تومان71,000 تومان

خرمالو خشک

45,000 تومان206,000 تومان